Kilpailutiedot

PROJEKT ALBERT kutsukilpailu

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus

Kilpailun järjestää Albert de la Chapelles konststiftelse, ja sen tarkoituksena on löytää suunnitteluratkaisu, joka tarjoaa tilat säätiön taidekokoelmalle ja samalla sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti täydentää korttelia, jossa ennestään sijaitsee Tammisaaren museo ja Pro Artibus -säätiö, siten että tulevaisuussa kaikki yhdessä muodostavat yhtenäisen ”Kulttuurikorttelin”.

Kilpailu on kuuden kutsutun osanottajan välinen kutsukilpailu, jonka tarkoituksena on, että voittaneen ehdotuksen tehnyt arkkitehti/ryhmä saa toimeksiannoksi museorakennuksen suunnittelun.

Kun ehdotukset on jätetty, tuomariston arvostelutyön aikana, ehdotukset asetetaan näytteille yleisön nähtäväksi EKTA museossa. Näyttelyn tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Rakennuksen valmistuttua se on tarkoitus luovuttaa Raaseporin kaupungin käyttöön ja hallinnoitavaksi.

EKTA musem-museohalli. (Liite: 011_6_3_A2.jpg)

011 6 3 F2 xs

Galleri Elverketin sisäänkäynti. (Liite: 011_6_3_F2.jpg)

1.2 Kutsutut osanottajat

 • Kilpailuun kutsutaan seuraavat arkkitehdit/työryhmät:
 • OOPEAA / Anssi Lassila
 • AOR
 • Avanto architects
 • JKMM architects
 • Esa Ruskeepää
 • Collaboratorio arkkitehtuuria

1.3 Maksettavat korvaukset

Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn ehdotuksen tehneelle työryhmälle maksetaan 20 000 € + 24 % alv palkkio. Kilpailupalkkio vähennetään suunnittelutoimeksiannon saajan lopullisesta palkkiosummasta. Palkkiot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjen mukaisesti 10 % palkkioista, joka kattaa SAFA:n kulut ja sen nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkion.
Tavoitteena on, että voittanut suunnittelutoimisto saa tehtäväkseen kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelun.

1.4 Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluvat kilpailun järjestäjän nimeäminä:

 • Henrik de la Chapelle, Serlachiuksen taidemuseon hallituksen pj, projektiryhmän pj.
 • Göran Wörlund, asianajaja, projektiryhmän jäsen, tuomariston sihteeri (ei äänivaltaa).
 • Eric Adlercreutz, arkkitehti SAFA.
 • Kai Kartio, Amos Rex taidemuseon johtaja.
 • Dan Lindholm, EKTA museokeskuksen ja Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon johtaja.
 • Sabina Westerholm, Pro Artibus säätiön toimitusjohtaja.
 • Simon Store, kaupunkisuunnitteluarkkitehti, Raaseporin kaupunki.

Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä:

 • Jenni Reuter, prof. arkkitehti SAFA.

Henrik de la Chapelle toimii palkintolautakunnan puheenjohtajana.

Göran Wörlund toimii palkintolautakunnan sihteerinä.

Tuomaristo tulee kuulemaan asiantuntijana Piia Nordströmiä (Vastaava katupäällikkö Raaseporin kaupunki). Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Asiantuntijat ja tuomariston sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.

1.5 Kilpailuohjelman hyväksyminen

Kilpailuohjelma liitteineen on järjestäjän, tuomariston ja SAFA:n kilpailuasiantuntijan hyväksymä.

1.6 Kilpailun ohjelma-asiakirjojen luovutus

Kilpailuohjelma liitteineen lähetetään sähköpostitse suoraan kutsutuille toimistoille, lukuun ottamatta näyttelyluetteloa, joka luovutetaan kilpailijoille 24.9, ks kohta 2.2.

1.7 Kilpailun aikataulu

Kilpailu alkaa syyskuun 17. päivänä 2018.

Kilpailu päättyy joulukuun 20. pvä 2018 (koko aineisto jätetään kerralla).