Ohjeet

PROJEKT ALBERT kutsukilpailu

5.1. Vaaditut asiakirjat

Suunnitelmat esitetään enintään kuudella A1 kokoisella planssilla, sekä yhdellä niistä koostetulla A3-kokoisella PDF-tiedostolla joka toimitetaan muistitikulla. Selostus kilpailuehdotuksen ratkaisusta esitetään yhdellä plansseista, ja lisäksi yhdellä erillisellä A4-kokoisella PDF-tiedostolla. Kilpailun viestinnässä käytettäväksi tulee lisäksi toimittaa lyhyt kuvaus ja kolme (3) kappaletta JPG-pressikuvaa kilpailuehdotuksesta. Kaikkiin kilpailuasiakirjoihin tulee liittää kilpailijan itsensä keksimä nimimerkki.

(Liite: 011_6_6_D.jpg)

5.2. Kilpailuasiakirjojen kuvaus:

1. KILPAILUEHDOTUS

(Enintään kuusi A1-kokoista planssia):

Planssi 1 (A1)

 • Hankkeen tekstimuotoinen yleiskuvaus
 • Kokonaissuunnitelma 1:500
  — Suunnitelmassa esitetään alueen kokonaisidea. Lisäksi tulee esittää toimintojen ja rakennusten sijoittuminen, ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjestelyt, viheralueet, sekä korkeussuhteet ja rakennusten kerroslukumäärät.

Planssit 2–6 (A1)

 • Pohjapiirrokset, julkisivut ja leikkaukset 1:200
  — Pohjapiirrokset kaikista kerroksista sekä kattokuva.
  — Julkisivut ja leikkaukset esitetään ehdotuksen kannalta oleellisista kohdista.
  — Pohjapiirustuksissa esitetään tilojen nimet ja pinta-alat, tasojen korkeusasemat, leikkauskohdat ja mahdolliset muut ehdotusta selventävät asiat.
  — Julkisivu- ja leikkauspiirustuksissa esitetään korkeusmerkinnät, materiaalit, väritykset,
  kattomuodot, sekä liittyvä ympäristö.
  Ympäröivä maasto esitetään maantasokerroksen pohjapiirroksessa.
 • Leikkaus- ja julkisivuote 1:50. Leikkauksesta tulee ilmetä näyttelytilojen valaistusperiaate (luonnonvalo/keinovalo).
 • Havainnekuvat
  — Vähintään yksi ulko- ja yksi sisäperspektiivi esityksen havainnollistamiseksi.
 • Muuta havainnollistavaa materiaalia voi esittää sallitun planssimäärän puitteissa.
  — Esim. kaavioita toimintojen sijoittumisesta, liikennejärjestelyistä, muunneltavuudesta, jne.

2. KILPAILUEHDOTUKSEN PLANSSIT 1–6 PIENENNETTYINÄ (50%) A3-KOKOON

Yksi A3-kokoinen kuusisivuinen PDF-tiedosto (300ppi). Pienennösten on oltava lukukelpoisia.

3. SELOSTUS KILPAILUEHDOTUKSEN RATKAISUSTA

Yksi A4-kokoinen, enintään kaksisivuinen PDF-tiedosto.

 • Selostuksessa esitetään ratkaisun arkkitehtoniset, toiminnalliset, tekniset sekä kaupunkiympäristöön liittyvät pääperiaatteet. Lisäksi tulee esittää oleelliset tekniset ratkaisut ja laajuustiedot.
 • Kuvaus yleisten ja kohdekohtaisten tavoitteiden toteutumisesta, sekä museotoimintaa edistä-vistä innovaatioista.
 • Selostus esitetään kilpailuehdotuksen A1-plansseilla, mutta se tulee myös toimittaa erillisenä A4-dokumenttina, jossa tekstin fonttikoko on 11pt.

4. PRESSIKUVAT 1—3

Kolme esittelykuvaa erillisinä JPG-tiedostoina (300ppi).

5. PIENOISMALLI

Pienoismalli tehdään mittakaavaan 1:200.

Alueesta teetetään malli, johon kilpailijoiden pienoismallit upotetaan arvostelua varten.

5.3. Kilpailusalaisuus

Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailun sihteeri varmistaa, ettei palkintolautakunnalle toimitettavassa materiaalissa ole tekijöiden henkilö- tai osoitetietoja. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka päällä on merkintä “Nimikuori” ja sisällä ehdotuksen nimimerkki ja tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero sekä mahdolliset avustajat.

Muistitikun tulee olla anonymisoitu, ja siinä tulee lukea ehdotuksen nimimerkki.

5.4. Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Planssit, muistitikku ja pienoismalli toimitetaan 20.12.2018 suoraan EKTA-museoon Raaseporiin. Osoite on Kustaa Waasan katu 11, 10600 Raasepori.

Vastaanottava henkilö, amanuenssi Vesa Kiljo, on paikalla klo 9­–16.

Puh 040 587 2197, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.