Hem

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

Konstmuseum till Ekenäs/Raseborg

Albert de la Chapelle tog år 2005 initiativ till grundandet av en fond vid Svenska litteratursällskapet i Finland för att stöda och befordra kvalitetskonst, kultur och bildning i den svenskspråkiga miljön i västra Nyland.

Fonden har under årens lopp inköpt konst som donerats till Västra Nylands landskapsmuseum och även på andra sätt stött museets verksamhet. Fondens konstsamling omfattar i dagens läge närmare 50 verk.

För att på ett ändamålsenligare sätt kunna verka konsten till fromma grundade Albert de la Chapelle en självständig stiftelse som har för avsikt att i samråd med Raseborgs stad uppföra en nybyggnad i anslutning till det nuvarande museicentret i Ekenäs. När byggnaden står färdig är det meningen att den skall överlåtas till Raseborgs stad att äga och förvalta. För planeringen av byggnaden ordnas därför en arkitekttävling för inbjudna arkitekter. Donatorns förhoppning är att resultatet ska bli en spektakulär byggnad – ett konstverk i sig.


 
  PA FI lite