Museibyggnader
Museohalli  

Utställningsbyggnaden på Gustav Wasas gata 11

Den ursprungliga utställningshallen byggdes enligt professor Ola Hanssons ritningar för museiverksamhet år 1963. Den gamla delen består av 200 m² i tre våningar. Tilläggsdelen ritades av Kasper Järnefelt och blev färdig år 2005. I museihallens utrymmen finns tre utställningar och i foajén ett museikafé och -butik.

Utrymmena har ohindrad tillgänglighet.

I den nya delen:

Alla tiders Raseborg
Permanent utställning om Raseborgs stads historia
Helene Schjerfbeck liv och konst

I den gamla delen:
Den årliga temautställningen

2015 Jugend-Billnäs
20.4.2016 - 29.1.2017 Raseborg - maktens borg
20.4.2017 - 25.2.2018 l Dragsvik - plats med många minnen
26.4-26.8.2018 l Konst de la Chapelle - Konst från Albert de la Chapelles samling
2.11.2018–17.2.2019 Ung rebell - Ungdomskultur genom dagens och 1950-talets ungdomars ögon

 

I nedre våningen

Helene Schjerfbeck - liv och konst. En permanent utställning som i enlighet med namnet ställer ut såväl konstnärens verk som föremål som tillhört henne. I utställningen ingår originalverk. En del av tavlorna byts ut årligen.

  schjerfbeck31

 

 

Porvarisatalo

 

 

Borgargården och uthuslängan

Borgargården är en gammal stadsgård med ursprungligt bostadshus i två våningar och likaså ursprunglig uthuslänga. Den gula huvudbyggnaden i två våningar är byggd på 1790-talet. Stilmässigt representerar de olika rummen gustaviansk tid, sen biedermeier och nyrokoko. Den rödmyllade uthuslängan stod färdig 1824 och inrymmer källare, drängstuga, bagarstuga, matbod, vedlider, vagnslider, stall, fähus och avträde. Gården innehades till en början av handelsborgare. År 1857 köptes gården av urmakarmästare Anders Johan Blomqvist som bodde i gården till sin död år 1908. Dottern Alfhild sålde gården och en del lösöre till Ekenäs stad år 1947. Efter en varsam restaurering kunde byggnaden öppnas som museum år 1949. Borgargården är öppen under jul- och sommarsäsongen.

 

Bomberg

 

Blombergska huset

Byggnadsåret för det s.k. Blombergska huset har inte kunnat fastställas med säkerhet. Enligt de källor som finns bör huset vara byggt åtminstone år 1833, då de första anteckningarna om invånare påträffas. Huset har ställvis typiska 1700-talsdetaljer, såsom bottenplanen som för tankarna till ett militärboställe, eller fönstren mot gården med sin indelning i fyra rutor. Fönstren mot gatan däremot, med sina höga fönsterbågar indelade i sex rutor, är typiska empirefönster. Husets nuvarande stilinteriörer skapades i samband med en renovering av byggnaden på 1990-talet. Då kom det även fram rester av motsvarande ursprunglig ytbehandling.

Det Blombergska huset fungerar som ett museipedagogiskthus.

  

 

Fotoateljén - Lindbladska huset

Det Lindbladska huset byggdes på 1730-talet ursprungligen på Gustav Vasa gatan mittemot museet. Huset fungerade på 1800-talet bland annat som urmakarnas hus och flyttades till sin nuvarande plats 1961. De nuvarande interiörerna representerar 1940-1950-tal. Huset är öppet för publiken under sommarsäsongen.

  fotoatelje

 

Forngarden  

Forngårdens museum (ca 15km från EKTA)

Museet grundades av Snappertuna Fornminnesförening år 1958 under ledning av rektor Einar Öhman. Alla byggnader har flyttats till husmuseet från annan plats, i huvudsak från ön Halstö, som var Öhmans hemort. Sedan 1977 har det varit en del av Ekta museums verksamhet.
De äldsta delarna av husmuseets huvudbyggnad är från 1700-talets första hälft, utöver den finns på området ett loft, olika bodar, en lada, en smedja och ett utedass.
Från museet kan man ta sig till Raseborgs slottsruiner även längs den vackra "kärleksstigen". Avståndet är ca 500m.
Adress: Tunalundsvägen, Snappertuna

 

Samlingsmagasin LEIRA
(ca 3km från EKTA)

I Samlingsmagasinets fastighet i Björknäs, Ekenäs fungerade ursprungligen Oy Rohto AB:s läkemedelsfabrik från 1976, vilket blev Leiras i slutet av 1980-talet. Verksamheten i fabriken upphörde år 2009 och Västra Nylands museum flyttade in sina samlings- och kontorsutrymmen år 2013. I byggnaden förvaras idag flera olika instansers arkiv och samlingar.
I februari 2018 öppnades Samlingsmagasinet för besökare.

Adress: Industrigatan 8, Ekenäs

  likkistor2

 

 

EKTA logo färg vit RGB

Utställningar Museishop, Café & turistinfo

Västra Nylands museum & Samlingsmagasin Leira

Industrigatan 8
10600 Ekenäs
+358 (0)19 289 2500

Öppet mån-fre kl. 8-16
(enligt överenskommelse)

Get Involved

Fråga museet

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ge feedback!