Tekniska uppgifter

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

2.1. Programhandlingar

Tävlingens programhandlingar består av detta tävlingsprogram jämte bilagor.

Bilagorna består av följande handlingar:

 1. Karta över tävlingsområdet (pdf/dwg) och miniatyrmodellens avgränsning.
 2. Riktgivande rumsprogram.
 3. Utställningskatalog ”de la Chapelle konst” överlåts till de tävlande 24.9, se punkt 2.2.
 4. Ritningar över på tomten befintliga byggnader.
 5. EKTA-museets beskrivning och befintligt rumsprogram.
 6. Stiftelsen Pro Artibus beskrivning och befintligt rumsprogram.
 7. Utdrag ur gällande detaljplan på tävlingsområdet, se https://karta.raseborg.fi/asemakaavat/731-71.pdf. På tävlingsområdet skall en detaljplanändring göras, där det vinnande förslaget utgör planförslaget, se https://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner/15575-ekenas-kulturkvarter-andring-av-detaljaplan
 8. Grundundersökning, avvägningskarta (med träd), karta över kommunalteknik.
 9. Flygfoton (drönarfoton) över tävlingsområdet.
 10. Fotogrammetrisk modell över kvarteret med omgivning finns på https://skfb.ly/6BnCW
 11. Bilderna från området och deras fotovinklar.

Yksityskohta Adam Malmstrmin kartasta 1798

Detalj av Adam Malmströms karta. 1798.

Liite 007 7777 PDB OAS 1

Ändring av detaljplan, planområdet och influensområde
(Bilaga: 007_7777 PDB_OAS.pdf)

Liite 007 7777 PDB OAS

Den gällande stadsplanen.
(Bilaga: 007_7777 PDB_OAS.pdf)

2.2. Frågor angående tävlingen

Tävlingsarrangören presenterar tävlingsområdet och de nuvarande museibyggnaderna vid en rundvandring 24.9.2018 klo 10:00—11:00. Efter rundvandringen hålls ett seminarium, där EKTA:s museichef Dan Lindholm och Stiftelsen Pro Artibus vd Sabina Westerholm presenterar den kommande verksamheten, och svarar på frågor från de tävlande.

Alla inbjudna är skyldiga att delta i tillställningen, och att anmäla i förväg hur många som deltar. Anmälningen görs senast 22.9.2018 kl. 16:00 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

De tävlande har rätt att begära utredningar och tilläggsuppgifter gällande tävlingsprogrammet. Frågorna skall ställas skriftligen, med signatur, på svenska eller finska. Svaren ges på samma språk som använts i frågan. Som referens skrivs ”Projekt Albert”. Frågorna skickas senast 25.10.2018 med epost till juryns sekreterare på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., som förmedlar frågorna anonymt till juryn.

Frågorna och juryns svar levereras med epost till alla deltagare. Svaren ges senast 1.11.2018.

2.3. Tävlingens avgörande, publicering av resultatet och utställning av förslagen

Juryn strävar till att avgöra tävlingen inom mars 2019. Tävlingens resultat meddelas omedelbart till alla tävlande konfidentiellt, och till media vid offentliggörandet av resultaten.

Tävlingens resultat publiceras i Finlands Arkitektförbunds tidskrift ”Arkkitehtiuutiset” och hemsidor (www.safa.fi).

Alla tävlingsbidrag och juryns protokoll ställs ut i Raseborg. Plats och tidpunkt meddelas senare.

Gustav Wasas gata året 2018.
(Bilaga: 011_6_6_I.jpg)

011 6 3 F2 xs

Gustav Wasas gata året 1911.
(Bilaga: 011_6_7_C.jpg)

2.4. Fortsatta åtgärder på basen av tävlingen

Juryn ger på basen av tävlingsresultaten en rekommendation om fortsatta åtgärder.

Meningen är att museets arkitektplaneringsarbete ges som uppdrag till det kontor som gjort det vinnande förslaget.

Det vinnande förslaget skall användas som grund för detaljplaneändringen.

Juryn kan även besluta att inte dela ut ett första pris

2.5. Rätten till förslagen

Tävlingsarrangören har äganderätt till tävlingsförslagen, medan upphovsrätten blir hos förslagsställarna. Arrangören har rätt att använda sig av förslagens temata och tankar inom ramarna för upphovsrättslagen.

Beställaren och Raseborgs stad förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera material från tävlingsförslagen.

Tävlingsarrangören och Finlands Arkitektförbund har rätt att utan ersättning använda material från tävlingsbidragen till forsknings- och publiceringsändamål.

2.6 Returnering av tävlingsbidragen

Tävlingsplanscher och USB-minnesstickor returneras inte.

2.7 Försäkring av tävlingsförslagen

Tävlingsmaterial som deltagarna skickat eller levererat försäkras inte av arrangören.

2.8 Tävlingens regler

I tävlingen följes:

 • Tävlingsprogrammet.
 • Finlands Arkitektförbunds tävlingsregler (till de delar som lämpar sig för inbjudna tävlingar).

2.9 Tävlingens språk

Tävlingen är i sin helhet tvåspråkig, svenska och finska. Förslagen får ges på ettdera språket. Juryns arbetsspråk är svenska, i oklara fall gäller den svenskspråkiga versionen.

009 001 xs

(Bilaga: 009_001.jpg)

Karta 1

(Bilaga: 001_karta.dwg)